«Mot min samvittighet» – Om lærernes motstand under okkupasjonen

Oslo Skolemuseum inviterer til arrangementet «Mot min samvittighet» – om lærernes motstand under okkupasjonen ved Odd-Bjørn Fure; seniorforsker ved HL-senteret.

Tid og sted: Torsdag 9.april 17.00 på Møllergata skole (Møllergata 49) 

Motstanden fra norsk skole, idrett og kirke vakte stor oppmerksomhet i hele verden. «Hvis det er noen som ikke er klar over hvorfor vi kjemper denne krigen, la ham da rette blikket mot Norge.» Roosevelt siktet i sin tale høsten 1942 til den sivile motstandskampen som bidro til at Quisling og NS måtte gi opp alle forsøk på omfattende nazifisering av Norge. I foredraget vil Fure se på det unike nazifiseringsprosjektet som ble forsøkt gjennomført i Norge og i den norske skolen, og hvordan det ble stoppet. Hva gjorde lærernes motstand så effektiv? På hvilke måter skilte den seg fra den sivile motstanden for øvrig?

Fure leder forskningsprosjektet «Demokratiets institusjoner i møte ned en nazistisk okkupasjonsmakt. Norge i et komparativt perspektiv», hvor den sivile motstand mot nazifiserings framstøt mot skole, kirke og universitet og en rekke andre samfunnsinstitusjoner er et av hovedtemaene. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd. Fure har vært professor i moderne historie ved Universitetet i Bergen og var den første direktør ved HL-senteret fra 2002-2012.

Det er stengt for kommentarer.