Historielagets aktiviteter i 2017

  • Årsmøte tirsdag 7. mars kl. 19.00 i menighetssalen, Vålerenga kirke.
    Innkalling vil bli sendt ut til medlemmene senest 14 dager før møtet.
    Forslag må være styret ihende før 1. februar.
  • Jubileumsarrangement på våren, dato og program kommer senere.
  • Vandreteater onsdag 7. juni kl. 19.00.
  • Medlemsmøte tirsdag 12. september kl. 19.00 i menighetssalen, Vålerenga kirke.
  • Fotoutstilling lørdag 14. og søndag 15. oktober kl. 12.00 – 16.00 i menighetssalen, Vålerenga kirke.
  • Medlemsmøte tirsdag 21. november kl. 19.00 i menighetssalen, Vålerenga kirke.

Det er stengt for kommentarer.