Styret

Ved siste årsmøte i Vålerenga Historielag ble følgende styre valgt:

 

Leder Even Haugseth leder(at)valerenga(dott)org
Nestleder Haide S. Østreng
Sekretær Håkon O. H. Engh sekretar(at)valerenga(dott)org
Kasserer Gro Shakesby kasserer(at)valerenga(dott)org
Styremedlem Bjørn E. Granlund foto(at)valerenga(dott)org
Varamedlemmer Bjørn Arild Gjerdalen

Wenche Ekstrøm

Reiner Schaufler

Revisor: Karin Finndal
Valgkomite Jarle Teigøy
Kari Johannessen
Helge Nilsen
  

Lagets arbeidsgrupper:

Arbeidsgruppenes ansvarspersoner:

Fotogruppa – innsamling og kopiering av bilder Bjørn E. Granlund foto(at)valerenga(dott)org
mobil: 901 80 290
Intervjugruppa – samler inn historier Håkon Engh sekretar(at)valerenga(dott)org
Redaksjon – Mer gammelt enn Nytt Reiner Schaufler reiner.schaufler@gmail.com
Idretten – kontakt med idrettsmiljøet på Vålerenga Bjørn Arild Gjerdalen b.gjerdalen(at)gmail(dott)no
mobil: 909 19 250
Kalendergruppa – utgivelse av årskalender Anne Teppen ateppen(at)live(dott)no
mobil: 976 18 464

 

Historier, fortellinger og fortellerkunst: