Strømsveien

0159vhl

Strømsveien

Går gjennom bydel 6, 14, 15 og 16, fra forlengelsen av St. Halvards gate rett nord for Galgeberg, ender blindt etter Nordre Lindeberg gård, men fortsetter videre mot Strømmen. Strømsveien er en gammel fobindelsesvei mellom gården Strøm i Rælingen og Oslo, og var en viktig innfartsvei til byen nordfra, bl. a. som rute for plankekjørere som skulle til bordtomtene på Grønland.

Veien var lenge sterkt trafikkbelastet, men i 1992 ble den stengt for alminnelig gjennomgangstrafikk mellom Galgeberg og Etterstad. Langs denne delen av veien lå det tidligere rekker av små, ofte enetasjes trehus, bare få av disse er bevart. Kilde: Oslo Byleksikon

Strømsveien nr. 13-15  Kom og kjøp: Melk, kortevarer og manufaktur….! Ble bygget ca 1892. Den inneholdt 3 forretninger i 1. etasje. Søstrene Aurora og Bergljot Kristiansen hadde melkebutikk. Melka kom med melkekjøreren som hadde hest og vogn. Melka ble helt over i store kar inne i butikken. Frk. Strand hadde kortevareforretning, hvor folk bl.a. kjøpte parafin til lampene sine. Aagot Hagen og søsteren hennes hadde manufaktur- forretning. Der kunne man kjøpe kjoler, undertøy, bluser, sytrå og strikk. På disken lå en stor eske med stoffrester som man kunne kjøpe til å lappe underbukser med. Strømsveien 15 var 2 bolighus med svalgang bak samt 2 staller i bakgården. Strømsveien 17 hadde plankelager inne i gården som eides av Kristiansens kassefabrikk i Strømsveien 14. Det eneste av disse husene som står i dag er Opplandsgata 2 – nederst i kvartalet. Strømsveien 13 i 1900  Strømsveien 15 i 1900 Foto: OB/VHL

Strømsveien nr. 14  

Stromsveien14Bildet er tatt fremfor Strømsveien 14. Personene er fra venstre salmaker Andreas Madsen (født. 29.jul.1825 på Sesur under Hvidtsten i Enebakk, død 25.jul.1908 i Strømsveien 14, Vålerenga menighet, Kristiania), hans kone Johanne Julie Jakobsdatter (f. 07.jan.1829 på Fredrikstad under Degrum i Enebakk, d. 19.mar.1910 på Sammerud søndre i Tosebygda, Trøgstad) samt trolig deres dattersønn AXEL Olaf Marius Madsen (født 03.sep.1880 i Strømsveien 14) daværende Kampen menighet, Christiania, død 05.nov.1918 på Rikshospitalet i Kristiania). Axels mor døde allerede sommeren 1881. Han vokste opp hos sine morforeldre og antok etterhvert deres etternavn som slektsnavn. Han kan ellers sees oppført som Olsen og Martinsen Han ble senere blant annet kjørekar. Ved sin død bodde og eide han Rognerud per Bryn i Aker. Bildet har vi fått låne av Marius Hellerud, etterkommer etter familien.

Familien på bildet kan også sees i Folketellingen 1900 i Strømsveien 14

Strømsveien nr. 25: (Tærudhjørnet) 

Strømsveien nr 26:  foran den lille kiosken – som ble kalt ”Den gule bua” – lå  trikkeholdeplassen. Ved siden av ser vi Strømsveien 26 som i gamle dager var skysstasjon. Huset var fra ca 1920 til 1955 eiet av Gustav Gundersen og ble da solgt til kommunen. Det sto tomt noen pr før det ble revet samtidig med Kiosken. Som vi ser ruver i dag Jordal Borettslag på tomtene. I forbindelse med nybygget fikk Vålerenga for første gang eget postkontor, som i dag også fungerer som uformelt treffsted for bydelens beboere. Kanskje 1996 blir det siste året vi får beholde posthuset vårt!? (posthuset ble nedlagt i 1997) Foto: OB/VHL

Strømsveien nr 29  på Vålerenga er det lite gulhvitt hus, som ble tatt vare på  med største omsorg av eieren, Jenny Torp. Hun kunne i 1987 fortelle at hun vasket huset sitt på utsiden 2 ganger i uken! Hun var glad i hjemmet sitt og likte å ha det rent og  pent rundt seg. Trafikken fra Strømsveien var aldri til sjenanse, bortsett fra all skitt og støv den førte med seg.

Jenny Torp fortalte videre at hun var 3.generasjon som bodde i huset. Besteforeldrene kjøpte huset rundt 1870, bestemoren drev melkebutikk her og moren handlet med glass og stentøy fra 1920-årene til butikken ble nedlagt for 25 år siden, men butikkinteriøret fra morens butikk er fortsatt intakt.

Til huset hører ½ mål hage (mot baksiden) som i 1987 var en frodig hage med trær og blomster – det er nesten utrolig å oppleve denne idyllen så nær inntil Strømsveien.

Jenny Torp, som nylig var blitt pensjonist, hadde bodd i Strømsveien hele sitt liv, men når vi snakket med henne, hadde OBOS kjøpt huset så hun måtte flytte ut – det blir en trist dag sa hun selv. Jenny Torp fikk blomster fra Vålerenga Vel for sin omsorg for huset sitt – det må vel være vel fortjente blomster!

På hjørnet der Etterstadgata går inn, ligger Sota-hjørnet

Strømsveien 39. I 1934 flyttet Oskar og Gudrun Ekstrøm inn i huset som tilhørte på tomta hvor steinhoggeriet ble etablert etter flytting fra Strømsveien 48. De hadde med sine 3 barn, Inger, Oluf og Åge. Som unge voksne gikk både Oluf og Åge på Statens håndverks- og kunstindustriskole. Men ingen av dem overtok steinhoggeriet etter sin far. Datteren Inger, utvandret til Brooklyn USA i 1947. Oskar døde i 1964 og Gudrun og sønnen Oluf ble boende i huset. Steinhoggeriet ble nedlagt. I 1969 døde Gudrun og Oluf bodde der alene til Oslo kommune kjøpte han ut i 1978 da OBOS skulle bygge nedover Strømsveien.

CIMG5447

Strømsveien nr 42 ble solgte vognmann Chr. Hansen i 1862 til vognmann Hans Larsen. Eiendommen var en parsell av løkka Rosendal. Ennå i 1891 bodde Hans Larsen i 1. etasje her. Han disponerte ett rom og delte kjøkken med to arbeiderfamilier på tilsammen 9 personer. De hadde også bare ett rom hver. I folketellingen for 1900 bodde det 10 personer i det lille huset, fordelt på 4 husholdninger. De som bodde i huset i 1981 kom hit på 1930-tallet. Det var da dør mot gata. Han stengte gatedøra, rev et loft over portrommet og slo ut noen skillevegger. Det ble lagt inn bad og vannklosett.

Strømsveien nr 44 Snekker Ole Evensen kjøpte denne parsellen av Rosendal løkke i 1877. Han bygde sannsynligvis forgården. Huset har kjeller av gråstein. Mot gårdsrommet løper en svalgang i husets hele lengde. Det opprinelige utseendet er bevart. I 1900 var det 8 husstander i Strømsveien 44. Gården ligger i gatelinja, og en port fører inn til et trangt gårdsrom. Her var det et lite utedo og et bakhus med bakeri og bolig fra 1892.

Strømsveien 48. I 1908 startet Karl Gustav Ekstrøm steinhoggeri i Strømsveien 48. Det lå på hjørnet av Strømsveien og Østerdalsgata 2. Sætre Kjeksfabrikk lå rett over gata i Østerdalsgata 1 og på andre siden av Strømsveien lå «sotahjørnet» og Ingvaldsens isenkram. I 1923 fikk Karl arbeid hos Køltzow som også drev med stein. Han arbeidet også for Gustav Vigeland med bl.a. Monolitten og andre figurer i Frognerparken. Han overlot da steinhoggeriet i Strømsveien til sin sønn Oskar som var 25 år gammel. Oskar arbeidet med gravsteiner som for det meste ble fraktet til Østre gravlund. Han flyttet fra Strømsveien 48 i 1934.

CIMG5400

Strømsveien nr. 49 – «Ingvaldsengården»  – Her drev Johan Petter Ingvaldsen isenkram og farvehandel. Johan Petter og familien bodde i 1900 i Etterstadgata 23 Sønnen, Tormod og kona Janken overtok butikken. Johan Petters datter Helga ble gift med Sigurd Eid, bakeren i Hedmarksgata 1.

Strømsveien nr 53 ble revet på 60-tallet. I dag er det bussholdeplass her. Fra 1898 til det ble revet, bodde familien Møller  i husets 2. etasje. Du kan lese mer om familien Møller her Sønnene Max og Ulf Ragnar emigrerte til USA. En liten skildring livsløpet til Max og Ray (som de ble kalt der borte), kan du lese her. Denne gamle historien har også fått en oppfølger, som er trykket i medlemsbladet vårt «Mer gammelt enn Nytt» nr 1/2009

Strømsveien nr 55  lå ovenfor Sotahjørnet,  rett ovenfor der hvor brua over Gjøvikbanen er. På øversida av nr. 53 som lå på hjørnet av Etterstadgata/Strømsveien. Vi antar at nr. 55 ble revet da de begynte med skjæringa til Gjøvikbanen/Nordbanen. Dette antar vi fordi godstrafikken på Gjøvikbanen/Nordbanen begynte allerede i 1902 (persontrafikken i 1904). Da er det logisk at de begynte med skjæringa noen år før og at de få husene som lå i veien, måtte rives. Dette var antakelig det eneste huset på Vålerenga som måtte rives som følge av at Gjøvikbanen/Nordbanen ble anlagt. Hele skjæringa lå ellers utenfor Vålerenga, på gårdene Etterstads og sannsynligvis også Nygårds grunn på den sida av Strømsveien og på eiendommene Gladengens og sannsynligvis også Ensjøs grunn på den andre sida av Strømsveien. S

På et gammelt kart fra 1888 ser en at beboelseshuset til nr. 55 lå veldig nær Strømsveien og uthuset ovenfor. På det kartet som står i bydelsboka vår, står jernbanelinja inntegnet, og da går den rett gjennom de to husene på bildet. Ovenfor uthuset lå grensestein nr. 40 fra byutvidelsen i 1878, så dette var aller siste eiendom langs Strømsveien før du kom over i landsbygda i Aker herred.

Strømsveien var også en del av Oldtidsveien/Den Trondhjemske Kongevei

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *