Brannstasjonen

1009vhl (2)Da de store brannene på Vålerenga raste i 1881 og 1887, foregikk utrykningen med hest hovedsaklig fra brannstasjonen i Grønlandsleiret. Med datidas materiell og den bratte stigningen i terrenget opp mot Galgeberg, sa det seg selv at utrykningen ikke gikk fort nok. Brannkassen satte etter dette som betingelse at Kampen og Vålerenga måtte få sin egen brannstasjon for at brannkontingentene skulle kunne settes ned i de østlige bydelene. Fra 1890 til 1923 ble det leid lokaler i St. Halvards gate 59. I brannstasjonstida var det leiligheter i både i forgården og bakgården, og sjefen bodde i annen etasje mot gata. Vi ser her stallen som ga plass til de to hestene. Denne ble revet under ombygginga i 2000. I dag kan en nesten ikke forestille seg en brannutrykning med to hester gjennom denne lille porten.

2055vhl (2) Kalender november 2008:

Tekst: Even Haugseth
HOS BRANNMESTER NILSEN PÅ GALGEBERG

I St. Halvards gate 59 på Galgeberg lå Vålerenga brannstasjon fra 20. september 1890 til 18. oktober 1923. Her er et bilde fra Helge Nilsens familiealbum. Han bodde selv der til i 1949, og har mye å fortelle. Det ser ut for at dett bildet er tatt rundt 1916. Helges farfar, Nils Christian Nilsen, var på den tida øverste befalshavende på stasjonen. Han bodde også i tjenesteleiligheten i annen etasje i murgården mot gata. Stallen og vognskjulet på brannstasjonen var et lite hus som lå rett inn for porten i bakgården. Lengst til høyre der inne lå et vinkeltrehus med 3 leiligheter. Mellom det og stallen var det en trang passasje som ble kalt for dogangen hvor en måtte gå for å gjøre nødvendige ærend. Vi ser her familien Nilsen og noen omgangsvenner samlet på verandaen bak brannstasjonen. I og med at alle er så pent kledd, er de antakelig invitert på kaffe en søndag ettermiddag etter et kirkebesøk. I uniform foran til venstre er brannmester Nilsen, hans datter Bergljot, i sixpenceluer sønnene Haakon (som er Helges far) og Nils. Bak han står den tredje sønnen Erling i fin stråhatt. Nr. 2 fra venstre i bakerste rekke er brannmesterens frue Cathrine. De andre er familien Iversen og den eldste mannen het trolig Greftegreff. Huset i bakgrunnen er Frelsesarmeen i Enebakkveien 15.
Visstnok var Nils Christian ansatt på hovedbrannstasjonen før han kom til Vålerenga og ble overflyttet til Grønland etter nedleggelsen. Helge bodde selv i gården til i 1949. Under krigen hadde han på det meste 32 kaniner på loftet over stallen.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *