Nygaard løkken

Langt ute på landet på Løkken Nygaard. VHL juni 2009.

Lang ute på landet på Løkken Nygaard På toppen av en endeløs trapp opp fra den nybygde jernbanelinja fra 1854, lå tidligere Løkken Nygaard som var Gustav Onsum sitt sommersted. Dette er i dag der hvor høyblokkene i Arnljot Gellines vei ruver. Onsums familie syntes stedet lå svært avsides, og hans svenske fru Augusta klaget ofte i brev til familien over ”den besværlige reise” dit. Reisen må ha gått fra St. Halvards gate 33, Munkengen, hvor de bodde med 5 barn, 4 tjenestepiker og 1 kusk.

På Munkengen var det 8 værelser, kjøkken og pikeværelse i hver etasje. Gustav disponerte 2. etasje, og faren Oluf bodde i 1. etasje med sin familie, tjenestefolk og kusk. Til den over 15 mål store eiendommen hørte også portnerbolig med drengestue, stall for 5 hester, vognskur, forkammer og selekammer samt en stor, flott hage.

Vi undres vel litt i dag over hvor besværlig denne reisen til sommerhuset kunne være med hest, vogn og tjenestefolk til det meste. Det er klart det var mange trappetrinn og sikkert mer primitivt enn på Munkengen. I 1882 tok Oluf Onsum (62 år) sønnen Gustav (34 år) opp som komanjong, og formuen i Kværner Brug, og formuen ble gjort opp med 1,2 millioner kroner som ble delt likt mellom far og sønn. Gustav var oppdratt med tanke på at han skulle overta farens store industrivirksomhet, men i oktober 1884 dødde han plutselig av difteri.

Gustav Onsum var en prektig og avholdt mann, og det kom mange i hans begravelse. Arbeiderne på Kværner kom med floromvunnen fane, og det ble nedlagt sølvkranser fra Kværner og fra Mesna Brug, står det i jubileumsboka fra 1953. Vi takker Oslo Bymuseum som har lånt oss bildet. Tekst: Anne Teppen.