Danmarks gate

Danmarks gate går fra Opplands gate til Etterstadgata, langs nordsiden av Vålerengaparken. Gatenavn fra før byutvidelsen.

Danmarks gate nr. 2: Bygningen ble anmeldt i 1887 til bygningskontrollen. Byggherre og byggmester var Otto Weng. Våningshuset er på 3 etasjer, bygget i teglmur på gråsteinsfundament. Det ble planlagt med 5 leiligheter på 3 rom og kjøkken. I 1. etasje var det en på 2 rom og kjøkken. Her var den ene stuen innredet til butikk. I kjelleren var det bryggerhus og strykeværelse, og på loftet var det boder. I bakgården lå 3 utedoer og en «parafinbod» i en murbygning. I  1939 ble det innlagt WC i våningshuset, da ble uthuset innredet til lager og redskapsbu. Danmarksgate 2 er en hjørnegård. Fasaden er nøkternt artikulert. Veggene mot bakgården er glattpusset, uten noe form for dekor. I 1891 bodde 25 personer her, ingen var arbeidere. Tegninger i Bygningskontrollens arkiv fra 1887. (fra Treby i Støpeskjeen 1982)
Danmarks gate nr. 8: Gården ble anmeldt i 1888 iflg. Bygningskontrollens arkiv. I anmeldelsen var den planlagt med 15 leiligheter på 2 rom og kjøkken, og en butikk i 1. etasje.  Det var bryggerhus og boder i kjeller, og «klædesboder» på loftet. Den er bygd av teglmur, er på 3 etasjer og den har fundamentering av gråstein. En port midt på fasaden fører inn i en trang bakgård. Fasadeartikuleringen er meget nøktern, bakgården er helt naken. I 1975 ble WC innlagt. Danmarks gate 8 inngår i en rad av murgårder som ligger med fasadene mot Vålerenga Park. Denne og nr. 10 ble bygd av Johan Weng, nr. 2 og nr. 4 av Otto Weng. tegninger i Bygningskontrollens arkiv fra 1888. (fra Treby i Støpeskjeen 1982). I 1900 bodde det over 70 mennesker i gården
Danmarks gate nr. 12: I 1917 bodde Karoline Kristiansen her i gården, sammen med sine barn og et barnebarn. Historien om Karoline kan du lese her Hennes barnebarn, Rolf Karlsrud har også gitt oss en historie, den kan du lese her.
Danmarksgate 21 (I 1918 Hjaltlandgt 1) (Presteboligen) I 1900 var det Vålerenga kirkes første sogneprest som bodde i presteboligen; Johan Fredrik Lund og hans kone Olga Susanne, født Lootz. De var begge fra Kristiansand, han 50 år og hun 5 år yngre. Dessuten bodde deres 3 ugifte barn der, samt en stuepike og en kjøkkenpike. Datteren er født i Leith i Skottland.I sidefløyen bodde familien Schufzler. Faren var født i Kongsvinger og var bygningstekniker for kommunen, mens kona Karoline var født på Hamar og de fem barna var født i Texas og Alabama, bortsett fra den yngste, der fødested ikke er oppgitt.

I folketellingen 1910  var dette prestebolig der enken Gidske Halvorsen bodde med sine 4 barn, 2 skoleelever og to som studerte jus. Dessuten bodde en tjenesteydende dame der.

I sidebygningen bodde kirketjener Gustav Larsen fra Ullensaker og hans kone Marie Gunhilda fra Spydeberg, samt deres 6 barn.

I 1918 (Adressebok 1918) het gata Hjaltlandgt 1. Da var Alfred Eriksen sogneprest her, og Gust. Larsen kirketjener, og huset ser nå ut for å være kontor.

Danmarks gate nr. 21: (Trafo-kiosken) Henschien & Smith var arkitekt og ansvarlig for denne lille trafokiosken fra 1921. Byggherre var Kristiania Elektrisitetsverk. Den er murt opp av teglstein, i en etasje og grunnmuren er av fuget gråstein. Taket er helvalmet med svai. På 1920-30 tallet ble det bygget flere slike trafokiosker rundt om i byen. På Vålerenga står en annen bak Aldershjemmet. De kan stå som fine eksempler på tidens offentlige arkitektur, og den vekt en la på selv slike små hus.

 

Danmarks gate nr. 22  var opprinnelig folkeskole. Tomta ble utparsellert i 1877.   Den 2. januar 1878 må huset ha stått ferdig. I panteregisteret er det innført en kontrakt fra denne dato mot årlig leie av 800 kr (leid ut til Christiania skolekommisjon 1878-1883). Salomonsen forpliktet seg til dette for 5 år.

På bildet ser vi Trygve Solberg fra Danmarksgate 22 med kjerra til Køla – Karlsen som holdt til rett ovenfor. Oppå sitter nabojenta Grethe Wifladt. Bildet er fra 1942/43. Melkebilen står utenfor en av de mange melkebutikkene i Danmarksgata. Dette flotte bildet og teksten har vi fått av Terje (Solberg) Hammarstrøm

Grunnmuren er i gråstein. Selve huset er laftet, med nytt tilbygg mot gård i bindingsverk. Det er kledd med nytt supanel, og vinduene ble skiftet i 1970. I bakgården var det stall, grisehus, utedo og buer. Det var hester i stallen så sent som under 2. verdenskrig. Uthusa ble ombygget til garasje og verksted. Utedoen er revet.

Nå i 2000-årene er det enebolig.

I 1885 bodde 8 personer i første etasje; familien Holstad med 3 barn og 3 menn som var hhv. jernbanebetjent på Østbanen, ekspeditør og kontorist. I 2. etasje bodde Syver og Maren Larsen med 3 barn og Chr. og Elie Larsen med en datter, så da må skolen ha vært nedlagt.

Senere ble det kjøttbutikk og kolonialhandel i 1. etasje. Det var det i hvert fall etter 1895 da familien Pedersen, foreldre og 8 barn 3-19 år, flyttet fra Gravergaden 33 under Ekebergåsen til Danmarksgate 22. De tok med seg to hester og vognmateriell. I Danmarksgate drev faren, Anton Pedersen Brevig, som vognmann. Han ble boende der til han døde i 1907. Kona Caroline Amalie Engebretsdatter døde der i 1920.

Folketellingen 1910:  viser at dette er et alminnelig våningshus med stallbygning. Det er to forhus der; i det største, som er på 2 etasjer, bor enken Caroline med 5 barn. I hus nr 2 bor sønnen Petter Rudolf med kona Gunda Marie og døtrene Ella og Marit.

Petters to år yngre bror Johan Alfred, født 1886, hadde allerede 1907 dratt til Calumen i Michigan og søsteren Ragna jobbet i Egners butikk i Nordmannsgate 14 og bodde sannsynligvis der.

Ifølge Oslo Adressebok for 1918 bodde de fleste fortsatt her på dette tidspunkt. I tillegg til Johan Alfred, er det bare Anna som har giftet seg og flyttet ut.

Eldstemann, Einar Ingvald Pedersen, f. 1876 var ekspeditør i 1904 i butikken de hadde i huset og bodde her fortsatt i 1910. Senere drev han egen spedisjonsforretning og flyttet til Tåsen der han bodde med sin kone Alma.

De to eldste døtrene, Maria og Ragna, jobbet i butikk flere steder, bl.a. i Gravergaden 33 som de hadde flyttet fra, og hos Torbjørn Egners foreldre på Kampen. Anna, den tredje datteren, begynte i butikken i Danmarksgate 22 da hun var gammel nok og broren Peter var med som ekspeditør. 30 år gammel, ca. 1912, giftet Anna seg med Hermand Lindbäck og overlot butikk-ansvaret til Marie og Ragna som drev den frem til ca 1938, da huseieren, deres eldste bror Einar, solgte eiendommen og alle i familien måtte flytte ut.

De ugifte søsknene Maria og Ragna ble pensjonister i egen leilighet på Majorstua,

Petter Rudolf Pedersen og kona Gunda Marie flyttet til Hølandsgate 22 på Kampen. Datteren Ella giftet seg i 1932 med Frank Larsen fra Enebakkveien 18 og flyttet til Kråkstad stasjon, der han var telegrafist. Den yngste datteren, Marit, flyttet til Høybråten etter at hun giftet seg i 1936 med Reidar Varang fra Aakerbergveien 50.

Bilde: Bakgården i Danmarksgate 22 (foto: ukjent, eier: Vålerenga Historielag)

Danmarks gate 23 (I 1918 Hjaltlandgt 3)I Folketellingen 1885 bodde 24 personer i 1. etasje og 20 i andre.
Danmarks gate 24Når du heter Karl Karlsen og driver med kull, koks, ved og parafin, er det helt naturlig å bli kalt ”Køla- Karlsen”. – Jeg husker ham som en stor, kratig kar som vi hadde stor respekt for, forteller Terje (født 1940). Han vokste opp i nabogården, nr 22. Han husker også godt den spesielle lukten i den lille bue han hadde som et slags kontor, en blanding av ved og parafin. Tomten ble utparsellert fra hovedgården i 1877, men ble ikke bebygd. I 1925 sto Oslo kommune som eiere. ”Køla- Karlsen” drev kullforretning her fram til 1960. Da overtok Leif Slette leieavtalen. Han drev avfallsforretning her og Andrè Nilsson kullforretning. Navn som Brensel AS og Riving og Sanering AS er firmanavn knyttet til eiendommen som ellers gikk under navnet ”Slettebua”. I ”Slettebua” kunne en finne fine bruktgjenstander og antikviteter. Gutta i Gubbelaget tok ofte turen innom for en ekstra kaffekopp etter møtet i kirken. Leif Slette satte opp bygninger på tomta. Et enetasjes hus på tre sider med atrium i midten og høyt plankegjerde mot gata. På slutten av åttitallet kjøpte vålerenggutten Leif Larsen eiendommen. Han drev Glass – og Snekker Service og hadde verksted og kontor her. Da han flyttet bedriften, gjorde han om bygningene til 6 hybler som han nå leier ut. Bildet av ”Køla- Karlsen” fra rundt 1942/43 har vi lånt av Terje Hammarstrøm, og det nye bildet Glenn Gjevik. Tekst: Anne Teppen. RSTR
Danmarks gate nr. 25: På denne tomta står det både en tregård og en murgård. Tregården ble satt opp i 1877 av snekker A Olsen. Han rakk trolig ikke å bygge ut hele tomta før murtvangen satte en stopper for trehus i 1878. Murgården ble anmeldt for Bygningskontrollen i 1884. Byggherren er ikke kjent. Huset er bygd av teglsteinsmur i bare 2 etasjer, med en lavere fløy inn mot gården. Det var uvanlig at murhus gberegnet på utleie av små leiligheter ble så lave. Huset ble planlagt med 5 leiligheter på 1 rom og kjøkken. I fløien inn mot gården av et av kjøkkenene, bryggerhus og do, og innerst et lite verksted. I et rundt utbygg i gården slynger det seg ei fin vindeltrapp opp til 2. etasje. Huset er nå glattpusset på alle sider. (fra Treby i Støpeskjeen 1982)  I bygningskontrollens arkiv finnes tegninger fra 1884. I 1900 var det  10 husholdninger i gården. En av familiene hadde 8 barn!
Danmarks gate nr. 34: Huset ble trolig bygget av Edvard Nilsen i 1877. Det er laftet i 2 etasjer, og står på lav grunnmur av gråstein. Det er større enn det vanligste «typehuset» i Danmarks gata. Opprinnelig var det 6 leiligheter på 1 rom og kjøkken, men ganske tidlig ble en av leilighetene i 1. etasje innredet til butikk. Den er fremdeles i bruk. Mot bakgården er det en fin svalgang. Gatefasaden er kledt med eternittplater (1982), men ellers har huset vertikalt staffpanel. I 1885 bodde det 17 personer her. I bakgården står 5 vedbuer og 2 utedoer sammenbygget i en lengde. Konstruksjonen er bindingsverk. Tidligere sto det også en stall her. Få opplysninger i Bygningskontrollens arkiv.(fra Treby i Støpeskjeen 1982). 17 mennesker hadde sin bolig her i 1900.
Danmarks gate 37-39 (industrigård i bakgården): Dette var opprinnelig en teglmurt stallbygning med plass til 17 hester, klosett, vognremisse og høyloft. Huset ble anmeldt for bygningskontrollen i 1899 av byggmester Søren Hansen for eieren vognmann Hans Olsen. Det var stall her til 1918, da ble det innredet sodafabrikk. I 1922 ble huset bygd på til 3 etasjer for «Æskefabrikken Fram» De har siden holdt hus her (1982). Konstruksjonen er pusset teglmur. Flere opplysninger i Bygningskontrollens arkiv. (fra Treby i Støpeskjeen 1982).
Danmarks gate nr. 39: (bolighuset) Snekker Andreas Olsen bygget huset rett før 1878 (som nevnt under Danmarks gate 31). Dette er også et laftehus i 2 etasjer på gråsteinsmur. Ytterkledninga er vertikalt staffpanel. Det var også ellers samme type hus som nr. 31, med 4 1roms leiligheter. Huset er lite endret, og trappa i bakgården er åpen i 2. etasje. I 1885 bodde det 23 personer her. Gården har felles uthus med Danmarks gate 37 og 35. I 1900 bodde Johan Rasmussen fra Enebakk, hans kone og deres 6 barn her.
Danmarks gate nr. 42: Snekker Olsen bygget trolig også dette huset i 1877. I 1885 bodde det 21 personer her, i 4 leiligheter på 1 rom og kjøkken. Huset er laftet i 2 etasjer og grunnmuren er i gråstein. Kjelleren ble gravd ut i 1914, da faren til den nåværende eier kjøpte huset (1982). Siden den gang  er lite endret, bortsett fra noen nye vinduer inn mot gården. I bakgården står et nytt uthus med utedo. Her sto før den gamle stallen hvor far til eier hadde hestene sine. Han kjørte bl. a. for sporveien. Noen tomteskisser fra 1878 finnes i Bygningskontrollens arkiv.(fra Treby i Støpeskjeen 1982) I 1900 var det også fire husholdninger i Danmarks gate 42

3 kommentarer til “Danmarks gate

  1. Lars Olle Engaas

    På hjørnet av Danmarksgata og Ingeborggata, husker ikke nummeret, holdt KFUM til i 2. etasje. Det var et forsamlingslokale der med et slags alter, hvor vi sang: «Våg å stå som Daniel». Egentlig skulle jeg bli prest, men Gud syns etter hvert at det var et håpløst prosjekt, og omvendte med til hedning, et kall jeg har vært trofast mot siden.

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *